Designed by:
canaletto

Ukázka restaurátorské činnosti na Národním divadle v Praze v roce 2008.

Plátkové zlato dodala firma GRAC s.r.o.

ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6
ND7